úřední e-deska

menu

úvodní stránka
historie obce
kontakty
Obec Světec
požární ochrana
tísňové linky
zákon 106/99
symboly obce
kultura a sport
obecní knihovny
GDPR
územní plán obce
fotogalerie
napsali o nás
registr oznámení
Mikroregion Svornost
Hornická nemocnice Bílina
e-podatelna
autor stránek

podpora Ústeckého kraje

nadace ČEZ

Parterem Obce Světec je skupina ČEZ

Severočeské doly
a.s.

Galerie
Vojtěcha Preissiga

Občanské sdružení Za Chotějovice

SDH Štrbice

SDH Světec

Senior klub
napsali o nás


Záhada zmizelého kláštera
Časopis Ústeckého kraje IMPULSY otiskl ve svém 1. čísle roku 2007 článek o jedné ze záhad vztahující se k naší obci.

Záhada zmizelého kláštera
Ve Světci, obci poblíž Bíliny na Teplicku, se kdysi nacházel ženský klášter řádu Božího hrobu. Šlo o jediný ženský klášter tohoto řádu v Čechách. Jeho existenci dokládají záznamy v kronikách. Nikde ale není psáno, kde přesně v obci stavby stála. Desítky let se spekuluje o místě, kde pravděpodobně klášter stál. Dodnes ale nikdo nepředložil věrohodné důkazy.

Při vjezdu do malebné vesničky na Bílinsku nás upoutá rozlehlý zámecký park s upravenou zídkou a bezpočtem stromů. Před tím, než zamíříme na náves, míjíme hostinec, od kterého vede cesta do mírného vršku na náves. Branou bývalé fary se pak dostaneme k dominantě obce, kterou je barokní zámek. Dnes v něm sídlí obecní úřad a také expozice věnovaná malíři Vojtěchu Preissigovi, který ve Světci žil a během druhé světové války zahynul v koncentračním táboře. Kdysi tu ale stával také klášter, v Čechách ojedinělý.

Krátce z historie
Řád božího hrobu založil na konci dvanáctého století župan Kojata se svým mladším bratrem Všeborem. Klášter ve Světci pak založila Vratislava roku 1225. Znakem řádových sester byl červený dvojitý kříž na černém podkladě. V kronikách se lze dopídit faktu, že zakladatelka kláštera zemřela 16. ledna. Rok ale zůstává tajemstvím. Jisté je, že o obci se vedou první záznamy až v souvislosti s klášterem. Zda tato církevní stavba stála u zrodu Světce nebo zda už obec v době stavby kláštera existovala patří mezi dosud nezodpovězené otázky. Pod klášter patřily obce Světec, Krupá, Chotovenka, Chotějovice,Lyskovice, Úpoř, Pohradice,Hostomice, Pňovičky, Hudcov, Všechlapy u Libčeves, Červený újezd a část Radovesic Dobršic. Jednalo se tedy o klášter bohatý a bohatzé byly i rody, které mezi jeho zdi posílaly své dcery. Ve zdejším klášteře totiž žily dcery nejslavnějších českých šlechtických rodů. Světec s klášterm vzkvétaly až do doby husitských bouří. Vojsko Jana Žižky bořilo všechny kostely v okolí Teplic a Ústí a výjimkou nebyl ani klášter ve Světci. Pověst praví, že jedna z prchajících jeptišek vzala z kláštera v dobré víře obraz Matky Boží a ukryla jej v nedalekém dubu. Tam jej také našla při sečení trávy jedna z dívek a odnesla jej do kostela v Bohosudově.

Současnost plná záhad

Dnes už zbytky kláštera, který byl na počátku 15. Století vypálen a pobořen , nenajdeme. Můžeme se domnívat, že na jeho základech byl postaven počátkem 18. Století zámek. Barokní stavby byly nezřídka postaveny na základech staveb gotických a renesančních. Některé historické prameny ale uvádějí, že na místě bývalého kláštera vznikl dvůr. Jeho součástí mohla být stavba, která sousedí se zámkem a dnes je využívána jako správní budova zdejší betonárky. Klášter ale mohl ve středověku stát kdekoliv jinde. Záhadu se zatím nepodařilo vysvětlit. A tak je možné, že při vstupu na obecní úřad procházíme místy, kde za dávných dob chodívaly jeptišky k modlitbám. Stejně tak je možné, že na místech , kde stál jediný klášter svého druhu v Čechách, dnes hučí betonárka.
Navštivte Světec. A zkuste hledat stopy v minulosti, nebo jen přivřete oči a zaposlouchejte se do liturgických zpěvů jeptišek při procházce zámeckým parkem.

Znáte místo v Ústeckém kraji, které je opředeno záhadami minulosti? Stala se ve vaší obci v dobách minulých událost, která stojí za zmínku? Napište nám na redakce@impulsy.cz
                                                                                                                                         Honza Beneš
                                                                                                       Otištěno v časopise IMPULSY 1/2007


 

profil zadavatele

mapový portál

nové fotografie

Třídění odpadu
s Patem a Matem

Country večer
na Márince

Oslavy obce Světec 2019

Oslavy obce Světec 2019 - video

Vítání občánků
květen 2019

Noc kostelů

Druhé nástupiště druhá kolej
10.05.2019

Jarní koncert

Výstava pod vodou, 22.3.2019

Maškarní karneval 10.3.2019

naše obce

Světec
Světec
Úpoř
Úpoř
Štrbice
Štrbice
Chotějovice
Chotějovice
zámek